Search
  • ester viderman

הדמיות תלת מימד לבתים לצורך תכנון והמחשה

מאפשר לראות את הבית כמו שהוא יהיה במציאות בתוכנה תלת מימדית להמחשה ללקוחות ולצורך תכנון המשך, אפשרות לסובב ולראות מכל הכיוונים, להחליף צבעים (חומרים), תוכנה מדהימה.

#staircases #moderndesign

21 views0 comments